Werkwijze

Praktijkruimte

Remedial teaching

Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt bekeken wat de problemen en de mogelijkheden zijn van uw kind. 

Hierin worden de wensen en verwachtingen besproken en afspraken vastgelegd in een overeenkomst. 

Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos.

 

Onderzoek 

Wanneer er na het kennismakingsgesprek wordt gekozen om te starten met remedial teaching, vindt er een didactisch onderzoek plaats waarin wordt gekeken waar precies het probleem ligt en hoe groot de achterstand is. Dit onderzoek kan bestaan uit toetsen, observaties en/of een diagnostisch

gesprek. Aan de hand van deze gegevens wordt er een handelingsplan gemaakt.

 

Handelingsplan

Aan de hand van de bevindingen van het onderzoek, wordt er een handelingsplan gemaakt. In het handelingsplan staat concreet beschreven wat het niveau van uw kind is, welke doelen we nastreven en op welke manier we deze doelen willen gaan behalen. 

De voortgang van uw kind wordt aan de hand van dit plan aan het einde van de periode met u geëvalueerd.

 

Begeleiding en evaluatie

Na het opstellen van het handelingsplan begint de begeleiding. 

De begeleiding vindt een keer per week plaats op een vastgesteld tijdstip. De begeleiding duurt 50 minuten. 

De begeleiding kan plaatsvinden bij u thuis, in overleg met school op school of in mijn praktijk.

Er wordt tijdens de begeleiding gewerkt met verschillende remediërende methodes, spelvormen en computerprogramma's. Hierbij wordt altijd gekeken naar de leerbehoefte van uw kind. 

In overleg kan er gekozen worden om huiswerk mee te geven. 

 

 

Huiswerkbegeleiding

Denk hierbij aan hulp bij het plannen en organiseren van het huiswerk.

Maar ook begeleiding bij (moderne vreemde) talen, wiskunde enz. is mogelijk.

 

Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt bekeken wat de problemen en de mogelijkheden zijn van uw kind. Hierin worden de wensen en verwachtingen besproken en afspraken vastgelegd in een overeenkomst. 

Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos.

 

Begeleiding en evaluatie

Aan de hand van het kennismakingsgesprek start de begeleiding. 

De begeleiding vindt een keer per week plaats op een vastgesteld tijdstip. De begeleiding duurt 60 minuten. 

De begeleiding kan plaatsvinden bij u thuis, in overleg met school op school of in mijn praktijk.

Er wordt tijdens de begeleiding gewerkt met de leer- en werkboeken van school, verschillende spelvormen en computerprogramma's. Hierbij wordt altijd gekeken naar de leerbehoefte van uw kind. 

In overleg kan er gekozen worden om huiswerk mee te geven. 

 

Beelddenken ''Ik leer anders''

Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt bekeken wat de problemen en de mogelijkheden zijn van uw kind. Ook wordt er een kleine test afgenomen om te bekijken of uw kind inderdaad een beelddenker is. 

Verder worden de wensen en verwachtingen besproken en afspraken vastgelegd in een overeenkomst. 

Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos.

 

Begeleiding

Het ''Ik leer anders'' traject bestaat uit 6 begeleidingen van 50 minuten, 1 keer per week. 

Hierin worden handvatten aangereikt om op een andere manier te leren die bij een beelddenker past. Tijdens de begeleidingen worden deze handreikingen ingeoefend. 

Het is wenselijk dat u aanwezig bent bij dit traject, zodat u weet welke manier van leren uw kind wordt aangeleerd.

Na dit traject heeft uw kind de nodige tips, handvatten en oefeningen opgedaan. Het is de bedoeling dat uw kind hierna met uw hulp verder kan. 

Wanneer gewenst is het mogelijk om na het traject van 6 begeleidingen, extra begeleidingen af te spreken. 

 

Wanneer het traject afgesloten kan worden, krijgt uw kind een diploma voor het succesvol afronden van het ''Ik leer anders'' traject.